MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

Fakta a mýty o respiračních infekcích /nemoci z nachlazení/ a kašli

Tímto článkem reaguji na četné dotazy rodičů mých pacientů a zároveň navazuji na svůj předchozí článek, který je archivován na mých webových stránkách pod názvem: Akutní a dlouhodobý kašel.

Sepsáním článku bych chtěl :1 napomoci v orientaci respiračními příznaky zejména kašlem
a  2.vyvrátit některé mýty a pověry, se kterými se setkávám v souvislosti s kašlem.

Je nezpochybnitelné, že většina respiračních sezonních onemocnění je způsobena VIRY.
Když odečtu hnisavý zánět patrových mandlí, hnisavý zánět středouší a zánět plic, tak cca 100% všech infekcí dýchacích cest je VYVOLÁNO VIRY.
TUDÍŽ  NA  ANTIBIOTIKA  NEREAGUJÍCÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Snad jste již poznali, že k antibiotikům /dále jen atb/ v rámci infekcí dých.cest sahám s velkou zdrženlivostí a opatrností. Vede mě k tomu zkušenost z mé dlouholeté praxe v plicní ambulanci i prostý selský rozum. Pakliže se k nasazení atb rozhodnu, tak jen na základě: 1.jasného poslechového či pohledového  nálezu
2.hodnoty CRP
3.nálezu na RTG hrudníku

Věřte mi, že není nic jednoduššího než naslepo nasadit  atb, toho se ale u mně nedočkáte.

Respirační infekce doprovází ruku v ruce  kašel .Má v podstatě 2 fáze:
1.suchý, neproduktivní, dráždivý – tento typ kašle je na začátku infekce a trvá podle síly infekce
cca 3-5 dnů v podstatě do doby namnožení hlenu v dých. cestách.
2.vlhký, produktivní, který je ŽÁDOUCÍM  A  OČEKÁVATELNÝM  jevem v rámci očisty dýchacích cest v boji s nákazou.

Obecně platí, že zásadně horší je kašlací reflex NEMÍT.
Je třeba si uvědomit, že kašel k životu patří a je jedním ze základních obranných reflexů.
Udává se, že ZDRAVÉ dítě může zakašlat až 30x za den.

A teď k lékům ovlivňujícím kašel.
Kašel  ovlivňují 2 typy léků: 1. tzv. antitussika / léky tlumící  kašel / a ta se dělí na 2 podskupiny:
-centrální antitussika, která jsou + - účinná, ale pro děti nevhodná
-periferní antitussika, která jsou +- neúčinná, ale pro děti vhodná

Nasazení jak centrálních, tak periferních antitussik by mělo být jen v době ZAČÁTKU respirační infekce / tzv.nachlazení / a jen pokud je kašel bolestivý, suchý, dráždivý, vede k nevolnosti
či zvracení, budí dítě ze spánku či jinak dítě vysiluje.
Jejich aplikace má smysl jen v prvních pár dnech od začátku infekce /cca 3-5 dnů/. Jakmile se kašel změní na vlhký, je jejich podávání  NEVHODNÉ.
Důvod?
Tím,že se kašlací reflex tlumí, tak nově se tvořící hlen v dých.cestách stagnuje a toto zadržení hlenu může zapříčinit komplikace / ucpání průdušek, pomnožení bakterií v plicích a tím vyvolání zánětu plic/.
No a k bodu 2 , tj. k skupině léků, které ovlivňují vlhký, produktivní kašel jen krátce-NEOVLIVŇUJÍ,  JSOU  PRAKTICKY  KLINICKY  NEÚČINNÁ.
Existuje spousta literárních důkazů o jejich laboratorních účincích, ale v těle dítěte žádoucí efekty dokumentovány nikdy přesvědčivě nebyly.

A v tom se shodují všichni odborníci, kteří nepodlehli tlaku farmaceutických  firem.
Dokonce někteří autoři tvrdí, že účinnost nejsilnějších centrálních antitussik je srovnatelná
s podáním čaje s medem a citronem na průběh kašle a nemoci vůbec.
I má letitá zkušenost pediatra a pneumologa je obdobná.
PROTO MŮJ 1. APEL  ZNÍ:  Chápu Vás maminky a tatínci, že pro dítě chcete udělat to nejlepší
a trápí vás, když je dítě nemocné, ale léky „podporujícími“ vykašlávání to nezachráníte. Nejen,
že nepomohou, ale kvanta sladkých sirupů /nejčastější forma těchto léků pro děti/ vede spolu
se zahleněním k nevolnosti a zvracení.

PROTO MŮJ 2. APEL  ZNÍ: 1. Při respirační infekci dávejte dětem dostatečně a preferenčně teplé tekutiny-třeba mnou zmíněný čaj s medem a citronem.Je přínosné v této době navýšit přísun vitamínu C-dle věku od 100 do 500 mg/den.
2. Nevyhýbejte se bylinným čajům- řepík, šalvěj, heřmánek, květ lípy, divizny, sléz atd. Tím děti zavodníte a vyhnete se chemii z velké většiny prodávaných léků.
Má to jen jednu výhradu-pokud je dítě PROKÁZANÝ pylový alergik, tak léčivé byliny ani med raději nepodávejte /byť si myslím, že je to tradovaný alibismus a zbytečná chytračina „vědců“/.
3.Mějte dítě v ISOLACI od ostatních dětí, aby ve fázi zánětem poškozených sliznic „nechytlo“ dítě něco nového, což se velmi často děje.
4.V okolí dítěte mějte vlhko a chladno, dítě při tom dobře oblečené-to působí na kvalitu sliznic dých.cest velmi dobře. U kojenců platí zásada zvýšené polohy na zádech, kdy dokonce dochází k  rozšíření průchodnosti dých.cest-doporučovaný sklon je cca 30 stupňů.
5.A TEĎ TO NEJDŮLEŽITEJŠÍ: Po skončení nemoci držte dítě v isolaci od ostatních dětí cca 2 násobek doby trvání nemoci. Čili pokud je dítě nemocné 7 dnů, tak rekonvalescence s isolací má trvat 14 dnů. Platí, že i zdánlivě zdravé dítě může být zdrojem nákazy /tzv. inkubační doba/.

Stran délky tzv. dovykašlávání po nemoci-  fekvence kašle musí mít sestupný trend a v tom případě může trvat až měsíc a není to nic mimořádného.
NAPROTI TOMU:
Mimořádná a pozornost lékaře zasluhující je situace když: 1.HOREČKA / tělesná teplota vyšší než 38 st. C/ trvá soustavně více než 5 dnů, nebo se v průběhu jednoho týdne vrací.
2.HOREČKA  se po fázi ústupu / 1-5 dnů/ znovu objevuje.
3. Dítě je dušné tj. namáhavě dýchá V DOBĚ  MIMO  KAŠEL.
4. Horečka je  léky špatně ovlivnitelná a dosahuje opakovaně hodnot nad 39 st. C.
5. Dítě /zejména do 3 let věku/ při infekci opakovaně zvrací či odmítá přijímat tekutiny.

POKUD  TYTO  VÝŠE  JMENOVANÉ  SITUACE  NENASTANOU,  TAK  SE  JEDNÁ
O  NEKOMPLIKOVANOU  RESPIRAČNÍ  INFEKCI  A  JE  MOŽNÉ   A   ŽÁDOUCÍ  PODSTUPOVAT  SAMOLÉČBU  V  DOMÁCÍM  PROSTŘEDÍ.
JE  V  PODSTATĚ  ZBYTEČNÉ  „TAHAT“  DÍTĚ  K LÉKAŘI  /KE  MNĚ/,  PROTOŽE OBYČEJNĚ  KONSTATUJI  BĚŽNÝ  VIROVÝ  INFEKT +  DOPORUČÍM  DOMÁCÍ  LÉČENÍ , O  KTERÉM  MLUVÍM  VÝŠE  A  VY  V  ČEKÁRNĚ  ZBYTEČNĚ  NEVYSTAVUJETE  SVÉ DÍTĚ  RIZIKU  INFIKOVAT  SE  NĚČÍM  NOVÝM  OD  JINÝCH  NEMOCNÝCH  DĚTÍ.

A  JEDEN  MÝTUS  NA  ZÁVĚR: MLÉKO  ZAHLEŇUJE.
Pokud by tomu tak doopravdy bylo, tak všichni kojenci živení výlučně mlékem by byli trvale zahleněni, což mi věřte fakt nejsou.....................