MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

potvrzování přihlášek a jiných formalit posílejte na náš mail

Nastává čas pro vyplňování různých přihlášek na různá školkově-školní zařízení.Rád bych vás tímto příspěvkem požádal o jejich zasílání na naší mailovou adresu ordinace@pediatrie-pohl.cz,

kde po obdržení mailu ho do 2 dnů vyplníme a budete si moci pro vyplněný přijít.Za každý formulář účtujeme  100 Kč,ceny nezvyšujeme...

Toto opatření urychlí váš i náš čas.

Jak se píše-děkujeme za pochopení.....

mírně nová koncepce

Od Nového roku budete v naší ordinaci potkávat v pondělí MUDr.Libuši Polaneckou,která si rozšiřuje úvazek,bude pracovat nejen jako homeopatická konsiliářka,ale i jako lékařka běžné ordinace.V osobě dr.Polanecké přichází velmi kvalitní a zkušený lékař,který řadu let pracoval a pracuje na dětské klinice v Thomayerově nemocnici.

Budete spokojeni.

Mírně jsme na to konto upravili ordinační hodiny viz rubrika ordinační hodiny.

Jinak snad nic.

2 denní částečná odstávka

Ve dnech 5.a 6.3. nebude z důvodu nemoci lékaře ordinace  pro nemocné.V případě akutního problému se obraťte v dopoledních hodinách na dětskou ambulanci v rámci Thomayerovy nemocnice pavilon  G2 , v odpoledních hodinách na dětskou pohotovnostní službu pavilon B1

děkuji za pochopení 

telefonická konsultační služba pro rodiče

I v roce 2019 nabízím telefonickou konsultační službu v stejném rozsahu jako vloni i za stejnou cenu tj 1000 Kč na rok

Pokud budete mít zájem sdělím vám telefonické číslo v ordinaci

několik důležitých technických poznámek + jak v léčbě respiračních nemocí

V rámci aktuálně probíhající sezony infekčních nemocí mě napadlo několik poznámek,které vám rodičům i vašim dětem mohou přijít vhod 

1.při bolestech ucha se přímo obraťte na pracoviště ORL ,návštěva v naší ordinaci je zbytečným zdržením,neboť jen specialista jasně pozná,zda-li se jedná či nejedná o zánět středního ucha a pakliže ano,tak jestli je třeba provést tzv paracentesu,tj. uvolnění obsahu v středoušní dutině

2.pokud dítě onemocní a je v stejnou dobu pozváno na preventivní prohlídku,zavolejte prosím do ordinace a domluvte si náhradní termín,aby se předešlo výpadku kontinuity preventivních kontrol

3.pokud dítě dovršilo lichý rok svého věku a my jsme ho nepozvali formou sms či mailu k prohlídce,zavolejte prosím do ordinace a tím naší chybu /tedy chybu systému,rozhodně ne mou/ napravte

4.nenoste další a další hračky do čekárny,už tak mám já i Valja mozoly od uklízení stávajících hraček

5.do ordinace pro zdravé choďte jen po předchozím telefonickém objednání,aby se předešlo termínovým kolizím a neprodlužovala se doba čekání dětí již dříve pozvaných

6.do ordinace pro nemocné choďte preferenčně po začátku ordinační doby,aby se zabránilo kumulaci nemocných před koncem ordinačních hodin pro nemocné.Prostě,abych to všechno stihl včas a měl čas na oběd.....

a za 7.,ale vlastně za 1.několik poznámek k výtěžnosti návštěv s nemocným dítětem

Zejména v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění v populaci je vhodné vzít do úvahy následující:pokud má dítě horečku,která je korigovatelná volně dostupnými léky proti horečce /např.Nurofen,Paralen/ a pokud horečka netrvá více jak 5 dnů a nejsou přítomny zásadní komplikace /zvracení,dušnost,odmítání tekutin/,tak obyčejně zvládnete nemoc doma sami.

drtivá většina respiračních onemocnění včetně angin jsou onemocnění VIROVÁ,tudíž jen necíleně léčitelná a v podstatě spontánně se upravující.

Za důvod návštěvy u lékaře /pokud rodičům nejde jen o potvrzení pro zaměstnavatele o nemoci dítěte/ považuji následující situace:

A-jakákoliv horečka u dítěte do 3 měsíců věku, u starších dětí horečka trvající  více jak 5 dnů 

B-horečka není korigovatelná běžnými postupy /např.Nurofen,Paralen,vlažná sprcha,led do třísel/

C-důvod horečky není jasný /dítě nemá konkrétní příznaky nemoci kromě horečky/

D-nezávisle na horečce se objevují přitěžující okolnosti /neztišitelné a opakující se zvracení,stížené dýchání v nádechu či výdechu v době mezi kašlem,odmítání tekutin,výrazná změna chování /

při splnění některého z výše uvedených bodů je návštěva lékaře vhodná,pokud ne,tak návštěva lékaře je pro dítě zbytečně zatěžující a svým způsobem riziková z důvodu kontaktu s ostatními infekčně nemocnými dětmi v čekárně.

Tímto odkazuji na své články,které jsou umístěny v rubrice blog a která rodičům pomohou v léčbě dítěte.Vlastně já je zde zkopíruji,aby jste je nemuseli hledat.

Článek první

Pokud je z příznaků jasné, že se jedná o respirační infekci /kašel, rýma, ucpaný nos, bolest
v krku/, tak jsou možnosti prakticky dvě:

Číst dál...