MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

změna koncepce chodu ordinace-oddělení kontaktu nemocných od zdravých

V rámci rozšíření služeb a zvýšení kvality ošetření vašich dětí jsem se rozhodl rozšířit současnou ordinaci do dvou na stejné chodbě se nacházejících prostor.

Co představuje rozšíření služeb?  Budu se svými kolegy pracovat paralelně ve 2 ordinacích na stejné chodbě domu

Co představuje zvýšení kvality? Rozhodl jsem se oddělit provoz ordinace na zdravé a nemocné nejen časově,ale i prostorově.

Jednoduše řečeno od začátku prosince budou fungovat obě ordinace pokud možno paralelně.Jedna bude pro zdravé +zvané děti /prevence,potvrzení,vstupní prohlídky atd./ a druhá pro nemocné.Zároveň  při čekané / např.dovolená/ či nečekané /např.nemoc/ situaci budeme s kolegy zastupitelní.

Ale zásadním cílem tohoto opatření je zamezit kontaktu mezi zdravými a nemocnými dětmi.

Prostě aby se zdravé děti nenakazili v čekárně od nemocných.

Další změnou je nová ordinační doba,kterou vyvěsím na dveře ordinace a webové stránky /bude více času na nemocné i prevence/.Nebude asi definitivní,protože vše se bude zabíhat a tudíž předpokládám určité posuny během prvních pár měsíců fungování nového systému.

S kým se kromě mě a sestry Radky Novotné budete setkávat? Budou to jak kolegové,které znáte-dr.Pavla Pecková a dr.Petr Kašpar,tak i tváře,které poznáte-sestra Monika Pulcová a dr.Pavel Heinige .Oba jsou zkušení kolegové,které dobře znám z dětské kliniky.Sestra Monika byla staniční sestrou lůžkového i ambulantního provozu kliniky a dr.Heinige pracoval a pracuje na JIP dětské kliniky

Paralelní provoz nebude zatím ve středu /ten den jsem na dětské klinice / a ve čtvrtek- dr.Heinige nastoupí až od ledna 2018

Celá tato akce mě bude stát více úsilí /zejména koordinačního/, více peněz /na platy kolegů a nájem nové ordinace/,ale doufám, že  vám a zejména dětem  to bude vyhovovat a líbit.