MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

MUDr. Jindřich Pohl

praktický dětský lékař a dětský plicní lékař
- dvě atestace v oboru dětské lékařství (pediatrie)
- dvě atestace v oboru plicní lékařství (pneumologie)
 
Jsem dětský lékař /pediatr/ a dětský pneumolog zejména pro oblast  Praha 4 Libuš, Písnice, Krč, Kunratice, Kamýk, Modřany, Pankrác a oblast  Dolní Břežany, Vestec, Jesenice, Osnice, Zdiměřice, Průhonice, Šeberov, Hrnčíře, Psáry, Zvole. 
 
Po promoci na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze jsem do 1.atestace z pediatrie pracoval na dětském lůžkovém oddělení v Klatovech. Následně jsem se vrátil do Prahy a přijal místo na dětském lůžkovém oddělení Nemocnice Pod Petřínem. V roce 1996 jsem přešel na Dětskou kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Krči, kde částečně pracuji dosud. Po složení 2.atestace z pediatrie jsem se zaměřil na plicní problematiku u dětí. Vedl jsem lůžkový úsek dětí s onemocněním plic včetně tuberkulosy. Následně jsem složil atestaci z dospělé i dětské pneumologie. Na dětské klinice nadále vedu odbornou ambulanci pro respirační nemoci a spirometrickou laboratoř. 
 
V roce 2013 jsem se rozhodl rázně otočit kormidlem svého profesního života a převzal jsem ambulanci praktického lékaře pro děti v Praze 4 Písnici. 

 

         
 

Co nabízíme

     
 

-komplexní pediatrická péče včetně nepovinného očkování 
-rychlá CRP diagnostika 
-rychlá diagnostika angin
-rychlá přístrojová detekce moči
-rychlá diagnostika krevního cukru
-rychlá diagnostika průchodnosti dýchacích cest /spirometrie/

-konsultace v respirační problematice 
-terapeutické inhalace 
-použití respiračních pomůcek pro odhleňování 
-přistrojové odsávání kojenců a batolat 
-infrazářič (solux) pro uvolnění rýmy z dutin 
-měření okysličení krve nekrvavou cestou (například při stavech dušnosti) 
-možnost zapůjčení kojenecké váhy a monitoru dechu kojence 
-možnost zapůjčení elektrické odsávačky mateřského mléka Medela 
-možnost zapůjčení inhalátoru, infrazářiče a měřiče okysličení krve 
-nastřelování náušnic 
 

 

-možnost zasílání pozvánek na pravidelné prohlídky emailem 
-bezbarierový přístup s kočárky do ordinace  
-parkování v těsné blízkosti ordinace 
-WIFI zóna 
-elektronické hlídání kočárků v čekárně 
-laktační konzultace i v domácím prostředí

  

 

 

         

Spolupracujeme s: 

 
  • MUDr. Petr Kašpar

MUDr. Petr Kašpar
• dětský lékař
• atestace I.a II.stupně v oboru dětské lékařství
• specializace v oboru dětské lékařství

Po absolvování a promoci na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983 jsem začal pracovat na Pediatrické klinice IPVZ a 1.LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4, Krči. Několik let jsem zde mimo jiné vedl dětskou akutní a příjmovou ambulanci.

V letech 1995 – 2001 jsem působil nejprve jako sekundární lékař a od roku 1996 jako primář Dětského oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem, Praha 1. Po ukončení funkčního období v primářské funkci jsem se vrátil na Pediatrickou kliniku do Thomayerovy nemocnice, kde jsem pracoval do roku 2005 na lůžkovém oddělení, jednotce intenzivní péče i všeobecné ambulanci .

V roce 2005 jsem se na základě úspěšného konkurzu stal asistentem v Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako vysokoškolský učitel zde působím dodnes. Hlavní náplní mé práce na fakultě je výuka studentů všeobecného lékařství, fyzioterapie a studentů oboru všeobecná sestra. Témata, která přednáším, se především týkají prevence v dětském věku a problémů sociální pediatrie.

Ve své praxi jsem se vždy zabýval problematikou akutních i chronických onemocnění v dětském věku a přestože se v posledních letech věnuji pedagogické práci, nikdy jsem se nevzdal praktické medicíny. Proto jsem současně s touto činností spolupracoval s několika praktickými dětskými lékaři v jejich ambulancích a od roku 2015 s MUDr. Jindřichem Pohlem.


 

         

Fotogalerie: 

 

imag0420_1.jpgdite.jpguntitled1.jpgobrazek_2_sm.jpgIMG_4992_1.jpgImagev00006.jpgboris.jpgimag0246_1_1.jpguntitled.jpgImagev00005.jpgImagev00002.jpgvideo0058_0000108846_1_1.jpgImagev00001.jpgIMG_5212.jpgpc030305.jpgImagev00004.jpgImagev00003.jpgp1010630_0.jpguntitled2.jpgP1010362.JPGvls.jpgdsc_0109_large.jpg003.jpgobrazek_3_sm.jpgp1000667.jpgImagev00008.jpgImagev00007.jpgp1010706_0.jpgalbert.jpg