MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

Očkování

Očkování v naší zemi je dvojího druhu-obligatorní / tzv. „povinné“ / a fakultativní / tzv. „nepovinné“/.

Má svá doporučení dané věkem dítěte, vyzrálostí psychomotorickou a aktuálním stavem dítěte, je definováno skladbou očkovacích látek a frekvencí jejich aplikace.
 
Je zajímavé, že v rámci EU není jednotný vakcinační kalendář a pohledy na čas a četnost aplikací jednotlivých vakcín stejného druhu se rozcházejí, přičemž mám pocit ,že děti v Evropě jsou si dost podobné…
 
Postoje k očkování se liší i mezi odborníky. Infektologové by nejraději očkovali hodně a brzo po narození, imunologové později a méně. Oba postoje jsou odůvodnitelné a mají svá opodstatnění.
 
Můj postoj je následující: očkování zachránilo mnoho dětských životů zejména v počátcích rozvoje očkování. O tom je možné se nepřímo přesvědčit z literatury, kde se uvádí, kolik dětí umíralo na různá infekčně přenosná onemocnění - např. tuberkulosa.
 
Epidemiologická situace je sice v současnosti v Evropě jiná, ale civilizačně pozitivní efekt očkování je historicky nezvratitelný.
 
Současné výhrady některých rodičů k očkování např. vyšší výskyt autismu u očkovaných dětí není na podkladu tzv. evidence based medicine / léčení založené na důkazech/ ,ale spíše tzv. evidence based stories /léčení založené na příbězích, nejčastěji internetových/. Mimochodem jediná statisticky jasně doložitelná vazba frekvence autismu se pojí k věku otce. Čím výše, tím více...
 
Za celou svou karieru jak klinického tak terénního lékaře jsem se nesetkal s případy jednoznačně negativního efektu očkování / kromě očkování proti tbc/.
 
Nicméně můj postoj k očkování je velmi demokratický, až bych řekl vlažný. Jak to rodiče budou chtít, tak to bude. Řeknu k tomu své, ale dítě je to jejich.
 
A teď už konkrétně.
 
V naší ambulanci u zdravého, donošeného dítěte, které splňuje zdravotní podmínky aplikace očkovací látky, očkujeme v rámci 3 měsíční prohlídky dítěte tzv. šestivakcínou t.č. s firemním názvem Hexacima. V nově koncipované strategii vakcinace se touto vakcínou očkuje v 1.roce celkem 3x s dvouměsíčním a následně šestiměsíčním odstupem. Mírné prodloužení intervalů neovlivňuje efektivitu očkování.
 
Hexacima poskytuje ochranu jak proti infekcím, které v naší zemi v současnosti prakticky nejsou-záškrt, dětská mozková obrna, tak proti infekcím, které se v populaci vyskytují - tetanus, černý kašel, onemocnění invazivním typem bakterie Haemophillus influensae a virový zánět jater typ B.

Proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím / tzv.MMR,firemně Priorix/ očkuji v rámci 18 měsíční prohlídky. Toto očkování se opakuje po 5.roce života.
 
A to je vše, co se týká tzv. povinného očkování.


 
Pokud jde o očkování nepovinné, tak doporučuji v kojeneckém věku protipneumokokovou vakcínu např. Prevenar a protimeningokokovou vakcínu např. Bexsero. Tyto dvě bakterie sice vzácně ,ale velmi devastačně mohou ovlivnit život dítěte.
 
Všechna další očkování jsou na zvážení rodičů a nepovažuji je za zásadní, kromě očkování proti vyvolavateli rakoviny děložního hrdla, tato vakcína se ale aplikuje až v 13 letech věku dítěte.
 
Očkování hexavakcinou a protipneumokokovou vakcínou neaplikujeme současně, ale s časovým odstupem cca 14 dnů.
 
Kontraindikací k podání očkovací látky není banální nehorečnatý infekt, ale záleží na domluvě s rodiči.
 
Předpokládatelné a předvídatelné nežádoucí účinky vakcín jsou si do značné míry podobné - tj. horečka, změna chování, otok a zarudnutí v místě aplikace. Tyto příznaky se objevují u cca 10-30% očkovaných dětí, u hexacimy za 1-2 dny po aplikaci u MMR za 7-14 dnů po aplikaci a následně mizí.
 
Horečka nad 38 st se koriguje obvyklým způsobem, tj. Paralenem či Nurofenem preferenčně čípkovým podáním.

 
Povinná očkování (plně hrazena ze zdravotního pojištění)
Hexacima - očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B,
                          Haemofilu influenzae, dětské obrně

Infanrix Hexa - očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B,
                          Haemofilu influenzae, dětské obrně
 - pouze pro nedonošené děti
Priorix - očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím
Boostrix,Adacel - očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli
Boostrix Polio - očkování proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně


Nepovinná očkování plně hrazena ze zdravotního pojištění
Synflorix - očkování proti pneumokokovým infekcím (10ti valentní)
Cervarix - očkování proti rakovině děložního čípku (bivalentní)

Nepovinná očkování částečně hrazena ze zdravotního pojištění
Prevenar 13 - očkování proti pneumokokům (13ti valentní)
Gardasil - očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím (kvadrivalentní)

Nepovinná očkování (plně hrazeno pacientem)
Priorix Tetra - očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím
Varilrix - očkování proti planým neštovicím
Rotarix - očkování proti rotavirové infekci
RotaTeq - očkování proti rotavirové infekci
Menveo - očkování proti meningokokové infekci typu A, C, Y a W135
Nimenrix - očkování proti meningokokové infekci typu A, C, Y a W135
Bexsero - očkování proti meningokokové infekci typu B
NeisVac C - očkování proti meningokokové infekci typu C
Havrix 720 - očkování proti žloutence typu A
Havrix 1440 - očkování proti žloutence typu A
FSME-IMMUN 0,25 ml (Junior) - očkování proti klíšťové encefalitidě
FSME-IMMUN 0,5 ml (Adult) - očkování proti klíšťové encefalitidě
Encepur pro děti - očkování proti klíšťové encefalitidě
Encepur pro dospělé - očkování proti klíšťové encefalitidě
Gardasil - očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím (9ti valentní)
Vaxigrip - očkování proti sezónní chřipce