MUDr. Jindřich Pohl

 
Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    
Ordinace pro nemocné: 261910072  
Ordinace pro zdravé: 222230874

Spolupracující

 • MUDr. Petr Kašpar


  • dětský lékař
  • atestace I.a II.stupně v oboru dětské lékařství
  • specializace v oboru dětské lékařství

  Po absolvování a promoci na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983 jsem začal pracovat na Pediatrické klinice IPVZ a 1.LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4, Krči. Několik let jsem zde mimo jiné vedl dětskou akutní a příjmovou ambulanci.

  V letech 1995 – 2001 jsem působil nejprve jako sekundární lékař a od roku 1996 jako primář Dětského oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem, Praha 1. Po ukončení funkčního období v primářské funkci jsem se vrátil na Pediatrickou kliniku do Thomayerovy nemocnice, kde jsem pracoval do roku 2005 na lůžkovém oddělení, jednotce intenzivní péče i všeobecné ambulanci .

  V roce 2005 jsem se na základě úspěšného konkurzu stal asistentem v Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako vysokoškolský učitel zde působím dodnes. Hlavní náplní mé práce na fakultě je výuka studentů všeobecného lékařství, fyzioterapie a studentů oboru všeobecná sestra. Témata, která přednáším, se především týkají prevence v dětském věku a problémů sociální pediatrie.

  Ve své praxi jsem se vždy zabýval problematikou akutních i chronických onemocnění v dětském věku a přestože se v posledních letech věnuji pedagogické práci, nikdy jsem se nevzdal praktické medicíny. Proto jsem současně s touto činností spolupracoval s několika praktickými dětskými lékaři v jejich ambulancích a od roku 2015 s MUDr. Jindřichem Pohlem.


 • 1