MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

Homeopatie

fotohomeo


MUDr. Libuše Polanecká
  
Homeopatie
je terapeutická metoda jejíž název vznikl spojením dvou řeckých slov homeo (podobný) a pathos(nemoc). Vychází z principu podobnosti. Již Hippokrates vycházel z principu léčit podobné podobným. Tento typ léčebné metody rozpracoval velmi podrobně v 18. století německý lékař, zkušený chemik, toxikolog a lingvista- Samuel Christian Hahnemann(1755-1843), který měl mnoho pokračovatelů mezi lékaři Evropy a Ameriky, jako třeba lékaři Konstantin Hering (1800-1880) a dr. James Tyler Kent (1849-1916), anglický lékař dr. Frederick Quin(1799-1878), který založil v Londýně první homeopatickou nemocnici v roce 1849 a další.
Podáním homeopatického léku se stimuluje vlastní samoléčící schopnost organismu. Každý nemocný vykazuje souhrn chorobných příznaků, které jsou charakteristické pro danou nemoc. Klasická léčba nejčastěji používá inhibici, destrukci nebo substituci. Její charakter je tedy potlačující nebo zastupující. Homeopatie používá látku, která působí ve stejném směru jako celkový způsob reakce organismu, jako jeho vlastní obranné mechanismy.

Něco o mně:
Ke studiu homeopatie mě přivedla vlastní zkušenost s těžkým atopickým ekzémem u mé dcery, kdy klasická medicína vedla pouze k potlačování kožních projevů a zhoršování dýchacích potíží ( po podání kortikoidů měla dcera výrazné projevy počínajícího astmatu).Uvědomuji si , že nelze léčit jenom určitý symptom, ale je důležité vnímat člověka jako celek i s jeho duší. Od roku 2005 se systematicky v oboru homeopatie vzdělávám.
Jsem lékařka se specializací pro dětské lékařství a dětskou hematologii(nemoci krve). Od ukončení studia r.1993 trvale pracuji v nemocnici.

Homeopatická poradna je zatím určena především dětským pacientům vzhledem k limitované ordinační době a zatím mi moje pracovní vytížení neumožňuje tuto ordinační dobu rozšířit. Konzultace pro dospělé nevylučuji. Co lze očekávat od homeopatické léčby?? Pomoc při akutních i chronických potížích jako jsou časté infekce, špatné reakce na očkování a zhoršení zdravotního stavu po očkování, po častém podávání antibiotik, lze pomoci při alergiích , při akutní úrazech, při psychosomatických potížích , při poruchách spánku , při stavech vyčerpání, při různých neurózách, při poruchách gynekologických , při častých infekcích močových cest, při stresových reakcích na školu a jiné zátěže….
Základem úspěšného vyléčení v homeopatii je aktivní účast nemocného a rodičů dítěte při léčbě, schopnost hledat hlubší kořeny nemoci , tak aby se z „ne-mocného“ stal „mocným“, aby se každý sám naučil zodpovídat za svůj život a své zdraví.

Objednání telefonicky u sestry v ordinaci PLDD MUDr. Jindřicha Pohla
volejte Po-Pá mezi 8-10:00 hod tel. 261 910 072.

Homeopatické konzultace pondělí v odpoledních hodinách pouze pro objednané

Ceník:
Navzdory rozšířenému názoru, že “..medicína je jen jedna a homeopatie je její součástí…”, naše legislativa zatím neumožňuje úhradu homeopatické péče ze zdravotního pojištění. Proto uvádím ceník.
První vyšetření - dítě do 18 let 600 ,-(cca 45-60 minut)
První vyšetření –dospělý 1000,- ( cca 60-70 minut)
Kontrolní vyšetření dítě do 18 let 300-400 Kč dle délky konzultace (cca 30-40 minut), v případě delší konzultace cena za 1 hodinu 500 Kč.
Kontrolní vyšetření dospělý 500,-( cca 30-40 minut), v případě delší konzultace cena za 1 hodinu 700 Kč
Při nutnosti častějších kontrol cena kratší konzultace dle délky trvání cca 150-300 Kč