MUDr. Jindřich Pohl

Praktický dětský lékař  
Plicní dětský lékař  
 

Ordinace@pediatrie-pohl.cz  
Ordinace pro nemocné:   261910072
Ordinace pro zdravé:   222230874

 

kdy do ordinace chodit s respiračním onemocněním a kdy nechodit

V rámci aktuálně probíhající sezony infekčních nemocí mě napadlo několik poznámek,které vám rodičům i vašim dětem mohou přijít vhod 

1.při bolestech ucha se přímo obraťte na pracoviště ORL ,návštěva v naší ordinaci je zbytečným zdržením,neboť jen specialista jasně pozná,zda-li se jedná či nejedná o zánět středního ucha a pakliže ano,tak jestli je třeba provést tzv paracentesu,tj. uvolnění obsahu v středoušní dutině

2.pokud dítě onemocní a je v stejnou dobu pozváno na preventivní prohlídku,zavolejte prosím do ordinace a domluvte si náhradní termín,aby se předešlo výpadku kontinuity preventivních kontrol

3.pokud dítě dovršilo lichý rok svého věku a my jsme ho nepozvali formou sms či mailu k prohlídce,zavolejte prosím do ordinace a tím naší chybu /tedy chybu systému,rozhodně ne mou/ napravte

4.nenoste další a další hračky do čekárny,už tak mám já i Valja mozoly od uklízení stávajících hraček

5.do ordinace pro zdravé choďte jen po předchozím telefonickém objednání,aby se předešlo termínovým kolizím a neprodlužovala se doba čekání dětí již dříve pozvaných

6.do ordinace pro nemocné choďte preferenčně po začátku ordinační doby,aby se zabránilo kumulaci nemocných před koncem ordinačních hodin pro nemocné.Prostě,abych to všechno stihl včas a měl čas na oběd.....

a za 7.,ale vlastně za 1.několik poznámek k výtěžnosti návštěv s nemocným dítětem

Zejména v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění v populaci je vhodné vzít do úvahy následující:pokud má dítě horečku,která je korigovatelná volně dostupnými léky proti horečce /např.Nurofen,Paralen/ a pokud horečka netrvá více jak 5 dnů a nejsou přítomny zásadní komplikace /zvracení,dušnost,odmítání tekutin/,tak obyčejně zvládnete nemoc doma sami.

drtivá většina respiračních onemocnění včetně angin jsou onemocnění VIROVÁ,tudíž jen necíleně léčitelná a v podstatě spontánně se upravující.

Za důvod návštěvy u lékaře /pokud rodičům nejde jen o potvrzení pro zaměstnavatele o nemoci dítěte/ považuji následující situace:

A-jakákoliv horečka u dítěte do 3 měsíců věku, u starších dětí horečka trvající  více jak 5 dnů 

B-horečka není korigovatelná běžnými postupy /např.Nurofen,Paralen,vlažná sprcha,led do třísel/

C-důvod horečky není jasný /dítě nemá konkrétní příznaky nemoci kromě horečky/

D-nezávisle na horečce se objevují přitěžující okolnosti /neztišitelné a opakující se zvracení,stížené dýchání v nádechu či výdechu v době mezi kašlem,odmítání tekutin,výrazná změna chování /

při splnění některého z výše uvedených bodů je návštěva lékaře vhodná,pokud ne,tak návštěva lékaře je pro dítě zbytečně zatěžující a svým způsobem riziková z důvodu kontaktu s ostatními infekčně nemocnými dětmi v čekárně.

Tímto odkazuji na své články,které jsou umístěny v rubrice blog a která rodičům pomohou v léčbě dítěte.Vlastně já je zde zkopíruji,aby jste je nemuseli hledat.

Článek první

Pokud je z příznaků jasné, že se jedná o respirační infekci /kašel, rýma, ucpaný nos, bolest
v krku/, tak jsou možnosti prakticky dvě:


U NEHOREČNATÉ  INFEKCE / tj. teplota do 38 st. C/ postupovat podle mého doporučení z článku Fakta a  mýty na mém webu
U HOREČNATÉ  INFEKCE  DÝCH. CEST / tj. teplota opakovaně nad 38 st. C/ postupovat následovně: 
A- podávat IBUPROFEN /např. Nurofen, Ibalgin, Brufen atd./ v dávce 30mg/ kg/ 24 hod na potlačení prozánětlivých faktorů + redukci horečky PRAVIDELNĚ rozdělené do 3 denních dávek cca po 8 hodinách PO DOBU 3 DNŮ  NEZÁVISLE  NA  SOUBĚŽNÉM VÝSKYTU  HOREČKY.
            B- pokud přesto horečka vystupuje nad 38 st. C, je možno přidat PARACETAMOL     /např.Paralen,Panadol/ v dávce 50mg/kg/24 hod  po  4-6 hodinách.
     Konkrétní příklad: dítě vážící 10 kg potřebuje 30 mg x 10, tj. 300mg ibuprofenu na 24 hod.,
     tj. v přepočtu na např. Ibalgin sir. 3x5 ml/24 hod, stejným výpočtem se postupuje
     i u paracetamolu.

Jsou 2 základní rozdíly mezi ibuprofenem a paracetamolem: Ibuprofen působí protizánětlivě více než paracetamol a  je méně toxický.

U kojenců obecně a u dětí  s přidruženou  nevolností preferenčně podávat ve formě čípků. Pokud ale dítě defekuje do 30 minut po podání čípku, je vhodné aplikaci čípku zopakovat.

Pakliže ani takto není horečka regulována  nebo je pro dítě nevhodná medikamentosní korekce-/např průjem či zvracení/, je  možné fysikální chlazení.
Doporučuje se  vlažná sprcha, zabalený led do třísel atd.

Článek druhý

Tímto článkem reaguji na četné dotazy rodičů mých pacientů a zároveň navazuji na svůj předchozí článek, který je archivován na mých webových stránkách pod názvem: Akutní a dlouhodobý kašel.

Sepsáním článku bych chtěl :1 napomoci v orientaci respiračními příznaky zejména kašlem
a  2.vyvrátit některé mýty a pověry, se kterými se setkávám v souvislosti s kašlem.

Je nezpochybnitelné, že většina respiračních sezonních onemocnění je způsobena VIRY.
Když odečtu hnisavý zánět patrových mandlí, hnisavý zánět středouší a zánět plic, tak cca 100% všech infekcí dýchacích cest je VYVOLÁNO VIRY.
TUDÍŽ  NA  ANTIBIOTIKA  NEREAGUJÍCÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Snad jste již poznali, že k antibiotikům /dále jen atb/ v rámci infekcí dých.cest sahám s velkou zdrženlivostí a opatrností. Vede mě k tomu zkušenost z mé dlouholeté praxe v plicní ambulanci i prostý selský rozum. Pakliže se k nasazení atb rozhodnu, tak jen na základě: 1.jasného poslechového či pohledového  nálezu
2.hodnoty CRP
3.nálezu na RTG hrudníku

Věřte mi, že není nic jednoduššího než naslepo nasadit  atb, toho se ale u mně nedočkáte.

Respirační infekce doprovází ruku v ruce  kašel .Má v podstatě 2 fáze:
1.suchý, neproduktivní, dráždivý – tento typ kašle je na začátku infekce a trvá podle síly infekce
cca 3-5 dnů v podstatě do doby namnožení hlenu v dých. cestách.
2.vlhký, produktivní, který je ŽÁDOUCÍM  A  OČEKÁVATELNÝM  jevem v rámci očisty dýchacích cest v boji s nákazou.

Obecně platí, že zásadně horší je kašlací reflex NEMÍT.
Je třeba si uvědomit, že kašel k životu patří a je jedním ze základních obranných reflexů.
Udává se, že ZDRAVÉ dítě může zakašlat až 30x za den.

A teď k lékům ovlivňujícím kašel.
Kašel  ovlivňují 2 typy léků: 1. tzv. antitussika / léky tlumící  kašel / a ta se dělí na 2 podskupiny:
-centrální antitussika, která jsou + - účinná, ale pro děti nevhodná
-periferní antitussika, která jsou +- neúčinná, ale pro děti vhodná

Nasazení jak centrálních, tak periferních antitussik by mělo být jen v době ZAČÁTKU respirační infekce / tzv.nachlazení / a jen pokud je kašel bolestivý, suchý, dráždivý, vede k nevolnosti
či zvracení, budí dítě ze spánku či jinak dítě vysiluje.
Jejich aplikace má smysl jen v prvních pár dnech od začátku infekce /cca 3-5 dnů/. Jakmile se kašel změní na vlhký, je jejich podávání  NEVHODNÉ.
Důvod?
Tím,že se kašlací reflex tlumí, tak nově se tvořící hlen v dých.cestách stagnuje a toto zadržení hlenu může zapříčinit komplikace / ucpání průdušek, pomnožení bakterií v plicích a tím vyvolání zánětu plic/.
No a k bodu 2 , tj. k skupině léků, které ovlivňují vlhký, produktivní kašel jen krátce-NEOVLIVŇUJÍ,  JSOU  PRAKTICKY  KLINICKY  NEÚČINNÁ.
Existuje spousta literárních důkazů o jejich laboratorních účincích, ale v těle dítěte žádoucí efekty dokumentovány nikdy přesvědčivě nebyly.

A v tom se shodují všichni odborníci, kteří nepodlehli tlaku farmaceutických  firem.
Dokonce někteří autoři tvrdí, že účinnost nejsilnějších centrálních antitussik je srovnatelná
s podáním čaje s medem a citronem na průběh kašle a nemoci vůbec.
I má letitá zkušenost pediatra a pneumologa je obdobná.
PROTO MŮJ 1. APEL  ZNÍ:  Chápu Vás maminky a tatínci, že pro dítě chcete udělat to nejlepší
a trápí vás, když je dítě nemocné, ale léky „podporujícími“ vykašlávání to nezachráníte. Nejen,
že nepomohou, ale kvanta sladkých sirupů /nejčastější forma těchto léků pro děti/ vede spolu
se zahleněním k nevolnosti a zvracení.

PROTO MŮJ 2. APEL  ZNÍ: 1. Při respirační infekci dávejte dětem dostatečně a preferenčně teplé tekutiny-třeba mnou zmíněný čaj s medem a citronem.Je přínosné v této době navýšit přísun vitamínu C-dle věku od 100 do 500 mg/den.
2. Nevyhýbejte se bylinným čajům- řepík, šalvěj, heřmánek, květ lípy, divizny, sléz atd. Tím děti zavodníte a vyhnete se chemii z velké většiny prodávaných léků.
Má to jen jednu výhradu-pokud je dítě PROKÁZANÝ pylový alergik, tak léčivé byliny ani med raději nepodávejte /byť si myslím, že je to tradovaný alibismus a zbytečná chytračina „vědců“/.
3.Mějte dítě v ISOLACI od ostatních dětí, aby ve fázi zánětem poškozených sliznic „nechytlo“ dítě něco nového, což se velmi často děje.
4.V okolí dítěte mějte vlhko a chladno, dítě při tom dobře oblečené-to působí na kvalitu sliznic dých.cest velmi dobře. U kojenců platí zásada zvýšené polohy na zádech, kdy dokonce dochází k  rozšíření průchodnosti dých.cest-doporučovaný sklon je cca 30 stupňů.
5.A TEĎ TO NEJDŮLEŽITEJŠÍ: Po skončení nemoci držte dítě v isolaci od ostatních dětí cca 2 násobek doby trvání nemoci. Čili pokud je dítě nemocné 7 dnů, tak rekonvalescence s isolací má trvat 14 dnů. Platí, že i zdánlivě zdravé dítě může být zdrojem nákazy /tzv. inkubační doba/.

Stran délky tzv. dovykašlávání po nemoci-  fekvence kašle musí mít sestupný trend a v tom případě může trvat až měsíc a není to nic mimořádného.
NAPROTI TOMU:
Mimořádná a pozornost lékaře zasluhující je situace když: 1.HOREČKA / tělesná teplota vyšší než 38 st. C/ trvá soustavně více než 5 dnů, nebo se v průběhu jednoho týdne vrací.
2.HOREČKA  se po fázi ústupu / 1-5 dnů/ znovu objevuje.
3. Dítě je dušné tj. namáhavě dýchá V DOBĚ  MIMO  KAŠEL.
4. Horečka je  léky špatně ovlivnitelná a dosahuje opakovaně hodnot nad 39 st. C.
5. Dítě /zejména do 3 let věku/ při infekci opakovaně zvrací či odmítá přijímat tekutiny.

POKUD  TYTO  VÝŠE  JMENOVANÉ  SITUACE  NENASTANOU,  TAK  SE  JEDNÁ
O  NEKOMPLIKOVANOU  RESPIRAČNÍ  INFEKCI  A  JE  MOŽNÉ   A   ŽÁDOUCÍ  PODSTUPOVAT  SAMOLÉČBU  V  DOMÁCÍM  PROSTŘEDÍ.
JE  V  PODSTATĚ  ZBYTEČNÉ  „TAHAT“  DÍTĚ  K LÉKAŘI  /KE  MNĚ/,  PROTOŽE OBYČEJNĚ  KONSTATUJI  BĚŽNÝ  VIROVÝ  INFEKT +  DOPORUČÍM  DOMÁCÍ  LÉČENÍ , O  KTERÉM  MLUVÍM  VÝŠE  A  VY  V  ČEKÁRNĚ  ZBYTEČNĚ  NEVYSTAVUJETE  SVÉ DÍTĚ  RIZIKU  INFIKOVAT  SE  NĚČÍM  NOVÝM  OD  JINÝCH  NEMOCNÝCH  DĚTÍ.

A  JEDEN  MÝTUS  NA  ZÁVĚR: MLÉKO  ZAHLEŇUJE.
Pokud by tomu tak doopravdy bylo, tak všichni kojenci živení výlučně mlékem by byli trvale zahleněni, což mi věřte fakt nejsou.....................

Článek třetí a další jsou v rubrice blog a už se mi nechce je překopírovávat.

jen apeluji ještě na jednu důležitou věc a tou je rekonvalescence,Podcenění této nedílné součásti léčby vede k dalším a dalším recidivám onemocnění.


 

 

 

 

 

Zobrazit starší Zobrazit vše